Skämt: unders

Undersökningen

För en tid sedan föreslog kanadensiska forskare att männen borde se öv...

Undersökande verksamhet

En äkta man till en annan i snabbköpet. - Tänk att man skulle träffa d...

Norsk läkare undersöker patient

Den norske läkaren, som tar pulsen på en patient: - Antingen är patienten ...

Zoologisk undersökning

En zoologisk vetenskapsgrupp gjorde försök att para en kattugglehona med en papp...

Årlig undersökning

En gammal halvdöv pensionär går in för sin årliga fysiska under...