Skämt: sparken

Du får sparken!

Den norske pojken står och väntar på en buss. Bredvid står en gamma...

Murare

- Varför fick muraren sparken? - Man hade inte bruk för honom.