Skämt: sovjet

Arbetsläger i Sovjet

Följande samtal utspelade sig i ett av de hundratals arbetsläger som finns i Sov...

Sovjet

- Nej, kommunist är jag inte. Tror fröken Öman att man måste vara kom...