Skämt: rallyf

Finlands sämsta rallyförare

- Vet du vad Finlands sämsta rallyförare heter? - Åke Vilse!