Skämt: rätt

Jägaren…

Den store jägaren kom in på baren och började skryta om att han kände igen hudar och kulhå...