Skämt: mattel

Mattelärarens humor

Fryser du? Ställ dig i hörnet, där är det 90 grader!