Skämt: magistern

Pälsverk

- Pappa, i dag sa magistern att somliga djur får en ny päls varje år. - T...

Rom

- Är det någon i klassen som kan svara på när Rom byggdes? - Jag vet...

Dålig hörsel

Den unge magistern på landet frågar klassen om det är någon som vet...

Ecklesiastikministern

- Hur stavar du till ecklesiastikministern? - Fel, magistern!

Scharlakansfeber

- Magistern, är scharlakansfeber farligt? Min syster har fått det. - Scharlakan...

Handgripligt

Magistern till klassen: - I morgon är det årets viktigaste prov och jag accepte...

Klassrummet

Upprörd lärare till klassen: - Vilka tre ord använder ni mest? - Vet inte m...

Synproblem

Lille Olle på mattelektionen: - Magistern, om du har en 15 cm snopp i pannan som st&...

Aj, mitt ben!

Sonen kommer hem till sin far och säger: - I dag fick jag beröm av magistern. - ...