Skämt: dansken

En finsk, en dansk och Bellman

Det var en gång en finsk, en dansk och Bellman. De skulle vara med i ett projekt som inneb...

Vilken jävla smäll!

Det var en gång en tysk, en dansk och Bellman, som var ute och flög. När d...

På månen

Det var en gång en finsk, en dansk och Bellman. De skulle vara med i ett projekt som...