Skämt: ararats

Ararats berg

Detta tilldrog sig sedan Noak under en längre tid färdats omkring i arken, och &...