Bill Gate vs General Motors

Tags: auml, aring, ouml, skulle, motors, macintosh skämt , bil stannar utan orsak , bill gates gm , bill gates och gm

Vid en datamässa jämförde Bill Gates datorindustrin med bilindustrin och fastställde:
- Om General Motors hade följt med dataindustrins utveckling skulle vi alla köra 250 kronors bilar som går 100 mil per liter.
Som kommentar till Bills uttalande gav General Motors ut en pressrelease:
- Om GM:s teknologi hade utvecklats på samma sätt som Microsofts skulle vi alla köra bilar med följande egenskaper:
* Utan någon anledning kraschar din bil två gånger om dagen.
* Varje gång vägmarkeringarna målas om måste du köpa en ny bil.
* Plötsligt stannar din bil på motorvägen utan anledning och du accepterar det, startar den igen och fortsätter.
* En enkel manöver, t ex vänstersväng, får din bil att stanna och vägra starta igen, enda åtgärd är att du får byta motor.
* Endast en person i taget kan använda bilen såvida du inte köpt Car95 eller CarNT. Men då måste du köpa fler säten.
* Macintosh skulle tillverka en bil som gick på solenergi, var driftsäker, fem gånger snabbare och dubbelt så lätt att köra, men kunde bara användas på 5% av vägarna.
* Varningslamporna för olja, vattentemperatur och liknade skulle ersättas med en allmänt bilfel- varningslampa.
* Nya säten skulle kräva att alla har samma storlek på baken.
* Airbag- funktionen skulle säga Är du säker innan den löste ut.
* När som helst utan anledning, skulle din bil låsa dig ute och vägra släppa in dig om du inte samtidigt drar upp handtaget vrider nyckeln och tar tag i antennen.
* GM skulle kräva att alla bilköpare också köpte en lyxversion av Rand McNallys (dotterbolag till GM) bilkartor även om de varken behöver eller vill ha dem. Om man avstår från detta skulle bilens prestanda minska med 50% eller mer. GM skulle även bli ett fall för justitieombudsmannen.
* Varje gång GM lanserar en ny bilmodell skulle bilköparna vara tvungna att lära sig köra igen eftersom ingen av kontrollerna fungerar som på den gamla bilen.
* Du skulle behöva trycka på startknappen för att stänga av motorn.

Men annars, är det ju ganska likt...

Fler skämt från samma kategori

Vädrets makter

Det regnar ute, Selma lilla! - Låt det regna då, Fridolf! - Som du vill. Selma l...

Har du Dystilexi?

Eilngt en uneörnskding på ett egnskelt uivtnierset så seplar det inegn roll i viekl...

Marknadsekonomi

På semesterresa i ett sydligt land fick en framgångsrik industriledare från norra ...

Ur ett CV för en finskspråkig präst

(Läs högt med finsk dialekt)Finskt CV å ja såk annons att ni sökt...